2018. szeptemberi kezdéssel meghirdetett képzések | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

2018. szeptemberi kezdéssel meghirdetett képzések

Kedves Felvételiző, az alábbiakban ismertetjük a 2018. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb információkat és határidőket.

Hétvégi érettségi felkészítő matematikából

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.

Választható szak (nyelv)

Képzési hozzájárulás
(ktg.térítés/félév)

Képzési idő

Érettségi/vizsga
követelmények

       Felsőoktatási szakképzések (FOKSz)

Nappali képzések

bármelyik két 
érettségi vizsgatárgy
F N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 4
F N K 200 000 Ft

F

N

A

kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció] (1)

támogatott

4

F

N

K

200 000 Ft

F N A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Pécs)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Szekszárd)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft

Alapképzések (BSc)

Nappali képzések

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
A N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 6+1
A N K 260 000 Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven)
 (1) (3)
támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A kereskedelem és marketing (1) támogatott 6+1
A N K 260 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel (1) támogatott 6+1
A N K 260 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (1) támogatott 6+1
A N K 260 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (1) támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft

Levelező képzések

A L K emberi erőforrások (1) (2) 245 000 Ft 6+1
A L K gazdálkodási és menedzsment (1) (2) 245 000 Ft 6+1
A L K pénzügy és számvitel (1) (2) 245 000 Ft 6+1

Osztatlan képzés

O N A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés támogatott 10 matematika (E) és gazdasági ismeretek v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
O N K gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (2) 330 000 Ft

Mesterképzések (MSc)

Nappali képzések

szakmai és motivációs 
beszélgetés
M N A marketing (1) támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A pénzügy támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A turizmus-menedzsment támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés támogatott 4
M N K 400 000 Ft

Levelező képzések

M L A marketing (1) (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L K MBA (2) 400 000 Ft 4
M L A pénzügy (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A turizmus-menedzsment (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A vállalkozásfejlesztés (1) (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft

Az alábbiakban szereplő lábjegyzetek számozása eltér felvi.hu oldalon megjelenőktől!

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések tantervében a képzési és kimeneteli követelményekről szóló részben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve (munkanapokon és/vagy heti pihenőnapokon) kerül sor, félévente legalább három, legfeljebb tíz tömbösített alkalommal. 

(3) Együttműködés a londoni Middlesex University-vel. A képzésen a magyar diploma mellett brit, a Middlesex University által kibocsátott diploma is szerezhető. A Middlesex University felé fizetendő egyszeri regisztrációs díj: 779 -1540 GBP között várható, mely forintban is teljesíthető. További információ: 06/72-501-599/23372, www.english.ktk.pte.hu oldalon.

(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági ismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Meghirdetett szakjainkra jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet.  
Jelentkezési határidő:  2018. február 15.

További részletek a felvételi eljárásról a Felvételi kisokosban olvashatók. 

Pontszámítás a FOKSz, BSc és MSc képzéseken >>> 

Csatolandó dokumentumok

Felsőoktatási szakképzés esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Alap- és osztatlan képzések esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

Mesterképzések esetén

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

Mesterképzésekre vonatkozó speciális információk

Szakmai és motivációs beszélgetések időpontja: 2018. június 11-12.
A kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2018. június 11.

Szakmai és motivációs beszélgetés

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságot igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel az intellektuális és szakmai kapacitásokat. A felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs levél a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet, ennek elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol.

Kreditelismertetés

Figyelem! Az a jelentkező, aki nem gazdasági szakcsoportban szerezte alapdiplomáját, annak kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kitöltött kérelemhez csatolni kell a leckekönyvének és oklevelének másolatát is.

A kreditelismerési kérelmet kérjük a következő címre elküldeni: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Osztály - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban >>>

Képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatos kérdések esetén fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz!
Címünk: PTE Közgazdaságtudományi Kar - Tanulmányi Osztály, 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 1. emelet
Email: felveteli@ktk.pte.hu; to@ktk.pte.hu
Telefon: +36 72/501-599/23135-ös mellék

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább